Hur väljer du det bästa webbhotellet för din e-handel?

När du har skapat ditt varumärke, och planerar att starta en onlinebutik, är det viktigt att välja den bästa e-handelstjänsten samt rätt webbhotell. Att välja fel eller ett olämpligt webbhotell för din online-verksamhet kan ha stora negativa effekter i framtiden.

Upptid

Upptid är den tid då potentiella användare kan besöka din webbplats. Det är en oundviklig faktor för att välja webbhotell eftersom det avgör din webbplats tillgänglighet. Om besökarna inte kan nå din webbplats vid flera tillfällen, kommer det leda till färre köp. Därför måste du se till att den valda webbleverantören erbjuder tillfredsställande drifttid.

Det finns många webbhotell som ger en driftstid på 99,8% per år. Allt under detta är ineffektivt eftersom du har råd att hantera större driftsstopp. Med det sagt har vissa webbhotell en anmärkningsvärd upptid på 99,99% vilket innebär att din webbplats kommer att ha en driftstopp på högst 50 minuter per månad. För att lära dig den drifttid ett företag kan ge kan du gå till deras datacentersida för att se vilken utrustning de använder.

Ett webbhotell som har mycket bra upptid är Inleed: Här kan ni läsa kundrecensioner om inleed.

Säkerhet

Köpare online föredrar en e-handel som erbjuder en säker plattform där kundens information inte kommer att läcka ut. Med detta i åtanke bör du välja den webbhotell som tillhandahåller SSL-certifikat. Detta är dessutom numera ett krav från Google att ha för att kunna ta kortbetalningar över internet.

Kostnaden

Efter att ha övervägt alla primära tjänster bör du ta en titt på priset för alla värdplaner. Även om tjänster är av yttersta vikt, har du inte råd att gå utöver din budget. Därför är det ideala webbhotellet den som erbjuder effektiv värd till ett konkurrenskraftigt pris.

Kundsupport

Även om du kan få alla ovanstående erbjudanden i en lokal leverantör av webbhotell, är kundsupport det område där många organisationer saknar. Kundtjänst 24 × 7 är en viktig faktor eftersom det gör att du kan kontakta din tjänsteleverantör när du stöter på några problem i ditt webbhotell.

Marknadsundersökningar i Stockholm

Marknadsundersökningar i Stockholm

Vill du kunna förstå din målgrupp bättre så behöver du veta hur dina potentiella kunder tänker när de är ute efter era tjänster. Det är också viktigt att förstå vad det är som gör att vissa kunder väljer en leverantör över den andra. Är priset viktigast eller att ha en leverantör man känner ett stort förtroende för.

För att få svar på dessa frågor behöver vi göra en marknadsundersökning. En sån undersökning ger er svar på vad som behövs för att växa inom en viss bransch.

Varför göra en marknadsundersökning?

De flesta företag har idag insett värdet av att förstå sin målgrupp. Våra köpvanor har förändrats skarpt tack vare ny teknik som internet och globaliseringen.

För att få en samlad bild över hur er målgrupp tänker och varför de gör vissa val kan ni sen skräddarsy er marknadsföring att passa den uttänkta målgruppen. Undersökningen kan hjälpa er att välja rätt bana för vad företaget ska satsa på framåt, det hjälper er att välja de produkter och tjänster som era kunder efterfrågar.

Vad ger en marknadsundersökning svar på?

Marknadsundersökning på rätt sätt

När du kartlägger din målgrupp och eventuella kunders behov och tankar får ni insikter som hjälper er fatta rätt marknadsmässiga beslut och slipper chansa på vilka tjänster och produkter som ni ska satsa på. En marknadsundersökning i Stockholm bör alltid finnas med när du startar en ny verksamhet eller vill förbättra en befintlig. Det hjälper dig undvika misstag att exempelvis satsa på en tjänst som ingen efterfrågar.

Vad ger en marknadsundersökning svar på?

En marknadsundersökning bör berätta om ert nuläge och åt vilket håll ni bör ta för att öka omsättningen och få nöjdare kunder. Undersökning ger vanligtvis svar på:

 • Hur stort kundunderlag finns det
 • Hur stor är marknaden
 • Vart finns dina kunder
 • Hur mycket handlar dina kunder för
 • Vart och hur handlar dina kunder idag
 • Är kunderna nöjda med dina konkurrenter
 • Efterfrågar din målgrupp tjänster som inte finns idag

Marknadsundersökningen ger dig värdefull information som ger dig ett bättre underlag att fatta bra beslut för er verksamhet.

Vad är ett varumärke?

Vad är ett varumärke?

I dag förstår de flesta företag och organisationer vikten av att bygga och vårda sitt varumärke. Vi får ofta frågan hur man mäter ett varumärke? Det finns såklart många svar på den frågan beroende på vem man frågar.

Varumärkesundersökningar

Ett varumärke är berättelsen om företaget som signalerar en viss kvalitet samt image. Ett varumärke kan även signalera tillhörighet, vilket kan vara minst lika viktigt. Titta bara på Apple, där det finns många som älskar och hyllar alla deras produkter.

Genom att göra undersökningar regelbundet kan vi hjälpa er att analysera vad det är som bygger ert varumärke, vad ert varumärke säger om ert företag bland alla era konkurrenter. Och även vad ni kan göra för att stärka ert varumärke för att bygga ett långsiktigt förtroende hos era kunder.

Vill ni ha ett starkt varumärke? Vi genomför varumärkesundersökningar där vi undersöker ett varumärkes image, varumärkets fördelar samt nackdelar och hur ni står er jämfört med alla era konkurrenter. Är ni inom er organisation rätt positionerade bland konkurrenterna eller vill ni ta en annan plats.

hur man mäter ett varumärke?

Bygga ett starkt varumärke

Alla företag har mycket att vinna på att långsiktigt bygga och vårda sitt varumärke. Det gör vid alla kontaktytor som era kunder har med ert företag. Vid köp, inför köp och vid eventuella reklamationer eller garantiärenden. Hur ni hanterar detta kommer avgöra vad den allmänna uppfattningen är om ert företag.

Så hur mäter man ett varumärkes styrka och vad är ett starkt varumärke? Det finns många olika sätt att mäta hur starkt ett varumärke är. I en undersökning som mäter både omtyckthet och kännedom, alltså hur välkänt varumärket är, hur många känner till företagets namn. Dessa undersökningar bör genomföras regelbundet för att kunna mäta KPI:er under en längre tidsperiod för att se hur ert varumärke utvecklas över tiden.

Med våra varumärkesundersökningar analyserar vi människors attityder, värderingar och beteenden. Våra uppdragsgivare får en fördjupad insikt om sina kunders och medarbetares sätt att tänka och agera vid olika perspektiv. Som undersökningsföretag genomför vi undersökningar inom en rad olika branscher, för olika organisationer, myndigheter och företag.

Flexibla undersökningar

Flexibla arbetssätt och en stor strävan att hitta optimala lösningar så att syftet med er undersökning nås med råge. Vi arbetar snabbt och effektivt och delar generöst med oss av våra tidigare erfarenheter med råd och tips samt konkreta handlingsplaner på hur ni kan förbättra er organisation på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Vi är noga med att lyssna på vad våra kunder vill uppnå med undersökningen. Hos oss tummar aldrig på kvaliteten! Utifrån detta gör vi intervjuer och samlar in data från de grundläggande frågor som behövs ställas för att ta fram en optimal undersökning utifrån just era behov och krav.

Våra undersökningsupplägg kan se väldigt olika ut beroende på era behov, tidsramar, målgrupp och budget. Vi genomför alla olika typer av undersökningar och har lösningen på just era frågor kring hur en varumärkesundersökning kan stärka och bygga ett starkt varumärke inom er organisation.

Varför ska man göra en marknadsundersökning?

Varför göra en marknadsundersökning?

Att göra en marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som era kunder är nöjda med och vad som kan förbättras inom ert företag eller organisation. Med en marknadsundersökning får ni ett effektivt och bra sätt att identifiera era utvecklingsmöjligheter i företaget. Du kan själv skapa en marknadsundersökning eller så kan du anlita ett undersökningsföretag som har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs, de kan hjälpa dig hela eller på delar av vägen när du tar fram en marknadsundersökning.

Att genomföra en marknadsundersökning

Ett undersökningsföretag kan hjälpa er att genomföra marknadsundersökningen, på plats i din butik, genom intervjuer på stan eller via telefon och mejl. Vad som passar er bäst beror på ert unika behov och förutsättningar samt antalet svar som ni önskar att få.

Att ta fram frågeunderlag

Att ställa rätt frågor är viktigt för att få ett kvalitativt innehåll i undersökningen. Vi hjälper dig att ta fram ett frågeunderlag till undersökningen som är anpassat efter era behov, beroende på vilken undersökningsmetod som behövs. Rätt frågor och tillvägagångssätt är avgörande för att kunna få ut maximal nytta av undersökningen.

varför göra en marknadsundersökning?

Olika typer av marknadsundersökningar

Det finns olika lösningar beroende på vad ni behöver hjälp med. Marknadsundersökningarna kan göras genom intervjuer på stan, eller via e-post eller via telefon. Undersökningsmöjligheterna är helt beroende på vilket behov ert företag eller organisation har och hur många svar som önskas för undersökningen.

Hjälp att analysera resultatet

Vi hjälper er att sammanställa resultatet i en överskådlig rapport, så alla era medarbetare kan ta del av innehållet. Med våra analyser av resultatet kommer vi med förslag på förbättringsåtgärder som bör genomföras i organisationen. Vi kan även vara med och presentera innehållet från rapporten och marknadsundersökningen på plats hos er om det önskas. Då kan vi även svara på vanliga frågor om och kring marknadsundersökningar.

Vad gör ett undersökningsföretag?

Undersökningsföretag i Stockholm

Ett undersökningsföretag och analysföretag tar med hjälp av kundanpassade undersökningar och analyser fram data som hjälper er att navigera rätt väg framåt. Med undersökningar och konsultation inom kundupplevelser hjälper ett undersökningsföretag er i att omsätta insikter till konkreta handlingar.

För att ett företag ska vara framgångsrikt under en lång tid behövs det väl genomtänkta beslut. Ett undersökningsföretag kan hjälpa er med att ta fram ett analytiskt underlag för att ni ska kunna fatta väl genomtänkta beslut. Bra beslutsunderlag får man genom att kombinera ny teknik med stor erfarenhet inom undersökningar och omvärldsanalys.

En bra undersökning ger inte bara svar svart på vitt med siffror utan ger även svar på hur er målgrupp tänker och bad som är viktigt för den.

Hur tänker dina kunder och vad är viktigt för dem när de ska fatta beslut om inköp? Vad är det som driver dina kunder till er eller till era konkurrenter? Ofta tror eldningen på ett företag att de vet men ofta blir svaren från en undersökning inte alls vad man trodde från första början! Det är då en undersökning blir riktigt relevant och ger dig affärsnytta. Att få insikter och kunskap om ert affärsområde som ni inte hade innan hjälper er arr fatta rätt beslut och att satsa på de varor och tjänster som marknaden efterfrågar.

Självfallet krävs det en hel del kunskap och erfarenhet för att ta fram en undersökning som ger tillförlitliga svar. Det gäller också att ställa relevanta frågor. Vad vill ni ta reda på och varför?

Den nya generationens undersökningsföretag kombinerar lång erfarenhet med ny teknik för att förse kunderna med tillförlitlig insikter på kort tid.

Undersökningar som ger nya perspektiv

Företagets syn på kunder, medarbetare, produkter, tjänster och problem är ofta påverkade av den egna organisationens gamla arbetssätt och tankar. Det kan vara svår att ha ett helikopterperspektiv över verksamheten och samtidigt försöka se verksamheten utifrån och in från kundernas perspektiv.

Att se sina verksamhet från kundernas sida kan ge helt nya perspektiv över hur våra kunder ser företagets medarbetare, produkter och tjänster. Låt ett undersökningsföretag levererar nya insikter och se hur ni kan förbättra verksamheten. Anlita då ett företag med lång erfarenhet som erbjuder lösningar inom områden som varumärke, kommunikation, affärsutveckling och kundrelationer. Gör undersökningar som ger ert företag en djupare förståelse av er marknad, era produkt eller tjänster.

Genom att utvärdera och analysera kan ett undersökningsföretag ge er nya insikter och råd på vägen när ni ska fatta viktiga affärsbeslut. De kan också ge er det stöd och den hjälp som behövs för att säkerställa att undersökningarna görs med rätt kompetens.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om undersökningar och visar tidigare kunder vi hjälp.

Nytt Undersökningsföretag

Researchbolagen bildar Origo Group tillsammans med CMA Research, Markör och Scandinfo som går samman och bildar Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. 

Ägarna bakom bolaget vill utmana de etablerade jättarna som Sifo och Ipsos. Tillsammans är de ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Linköping Stockholm och Göteborg. Origo Group har kunder inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har en egen systemutvecklingsavdelning.

Som en följd av expansionen har kontoret i Linköping flyttat till större nybyggda lokaler vid Frimurarehotellet.

Bolagen CMA Research AB och Markör Marknad & Kommunikation AB gick samman. Båda bolagen jobbar med fältarbete. Markör har även arbetat med upphandlade uppdrag mot offentlig sektor. De förvärvade även företaget Scandinfo och i samband med detta tog det gemensamma bolaget namnet Origo Group AB. Origo Groups mål är att ta en större marknadsandel av research i Sverige och troligen att så småningom börsnotera bolaget. Bakom det nya bolaget är riskkapitalbolaget Valedo som bland annat investerat i Evidensia och Rapuntzel.

I mars 2018 förvärvades MIND Research. Förvärvet innebär att Origo Group ytterligare stärker sin närvaro i Stockholmsområdet och sitt erbjudande inom bland annat trafikområdet.

Vad är Net promoter score eller NPS?

Vad är Net promoter score eller NPS?

Net Promoter Score, eller NPS är ett mått på kundlojalitet som togs fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix på 1990-talet. Det är ett nyckeltal som används i kundundersökningar. Metoden de tog fram presenteras i boken ”The Ultimate Question”.

Metoden Net promoter score bygger alltså på frågan:
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega? Frågan ställs genom en enkät till kunden som besvaras på en skala från 0-10. De som ger betyget 0-6 betecknas kritiker, de som anger betyget 7-8 kallas passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade ambassadörer.

Net promoter score tar sedan fram ett värde mellan -100 och 100. Värdet på NPS tas fram genom att man räknar andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6.

Hur man beräknar NPS – Net promoter score:
(antal ambassadörer – antal kritiker) / (antal svarande) x 100

 • 0-6 = ”Kritiker” eller “Detractors”
 • 7-8 = ”Passiva” eller “Passives”
 • 9-10 = ”Ambassadörer” eller “Promoters”

Net Promoter Score

Ta reda på vad dina kunder tycker!

Net promoter score ändras i och med att dina kunder ändrar sin uppfattning om ert företag eller varumärke. Med ett enkät som skickas ut vid ett tillfälle får du ett statiskt Net promoter score värde som du sedan kan jämföra mot andra företag i din bransch.

Företagets NPS-värde är en färskvara så tänk på att genomföra kundundersökningar regelbundet för att kunna följa utvecklingen och se om de ändringar som gjort har gett ett positivt resultat.

Bra tillfällen att göra en NPS-undersökning, är när en kund har varit i kontakt med ditt företag till exempel vid köp av en produkt eller tjänst eller när en kund varit i kontakt med företagets support.

Att göra undersökningen då ger er direkt kontakt med kunden och ni kan plocka upp kundens åsikt och snabbt åtgärda en missnöjd kund som sedan eventuellt kan bli en nöjd kund och fungera som ambassadör för ert företag.

Mät över tid och jämför ert Net promoter score, NPS-värde mot andra företag i er bransch

Net Promoter Score är ett populärt sätt att mäta kundlojalitet på, främst för att det är en så enkel metod. Det är också väldigt enkelt att använda NPS-värdet för att konkret kunna använda som underlag för att se hur ditt företag ligger till mot era konkurrenter.

Enkelheten i att få ett värde som sedan kan jämföras mot andra företag och branscher gör att det blir enkelt att förstå resultatet. Det gör att resultatet lättare kan kommuniceras internt i organisationen.

Net Promoter Score uppskattas också för att det ger en enkel och tydlig siffra som lätt mäts över tid. Vilket gör att det går enkelt att se resultatet av ändringar som görs i organisationen.

Hur man beräknar NPS - Net promoter score

Nackdelar med Net promoter score

Då Net Promoter Score är en enkel mätmetod, gör det också att allt inte kommer med i undersökningen, då det kan vara många faktorer som påverkar resultatet. En kund kan till exempel vara väldigt nöjd med en av företagets produkter och missnöjd med en annan produkt. Det kommer inte fram i undersökningen. Sen är kunder inte ofta villiga att rekommendera en produkt om de inte känner till varumärket.

Vanliga Net promoter score, NPS-frågor:

 • Hur skulle du betygsätta din upplevelse?
 • Varför?

Vad tycker era kunder egentligen? NPS är en bra metod för att mäta kundnöjdheten och kundupplevelser på. Genom två enkla frågor som används får vi väldigt bra feedback användbar information för alla typer av företag och organisationer.

Ett bra sätt att ta reda på NPS i ditt företag är att använda dig av ett av Sveriges bästa undersökningsföretag. De hjälper er att samla in data och har system som korrekt analyserar det som är viktigast för er organisation. Få bra hjälp för ert företag att förbättra kundnöjdheten genom regelbundna Net Promoter Score undersökningar.

Vad är en enkätundersökning?

enkätundersökning

Det är en undersökning där ett och samma frågeformulär besvaras av ett antal personer. Alla fyller i formuläret var för sig (d.v.s. svarar på frågorna) och sedan skickar in det.

Vi genomför flera olika typer av enkätundersökningar. Vi arbetar med olika uppdrag som handlar om datainsamling där vi tar hand om hela processen från start till mål. Vi använder oss av flera olika metoder och har stor erfarenhet av telefonintervjuer, webbenkäter, pappersenkäter och ute på stan-intervjuer.

Vanliga frågor om enkätundersökningar:

 • Enkätundersökning exempel
 • Enkätundersökning wiki
 • Vad är en enkätundersökning
 • Enkätundersökning metod
 • Enkätundersökning google
 • Enkätundersökning gratis
 • Enkätundersökning frågor
 • Enkätundersökning mall

Checklista för enkätundersökningar:

Här har vi tagit fram en bra hjälp för att värdera enkäter och opinionsundersökningar. Listan kan också vara bra för dig som vill göra en egen enkät.

Vad är en enkätundersökning?

Här är några frågor som du ska kunna svara ja på för att ha en bra undersökning:

Är urvalet slumpmässigt?

För att uttala sig om en stor grupp, så måste alla ha en chans att komma med. Det räcker inte att fråga ett stort antal personer på samma plats. Det är ändå inte ett slumpmässigt urval då. Endast vid ett slumpmässigt urval kan man beräkna rätt felmarginal.

Har tillräckligt många svarat?

För en undersökning ska svara på vad stora grupper tycker krävs ett stort antal svarande. Normalt är att få svar från minst 1000 personer. En svarsfrekvens på under 50 procent får såklart legitimitetsproblem och bör normalt undvikas.

Är den framtagna statistiskt säker?

Det handlar om felmarginalen. Vanligtvis så beräknar de olika opinionsinstituten själva felmarginalen och den beror på vad man ska undersöka för att få ett statistiskt säkerställt resultat.

Vem är avsändaren?

Vi behöver känna till avsändaren och veta vem som har betalat för den. För att kunna lita på undersökningen är det bra att känna till om beställaren har någon aganda. Ofta tas olika undersäkningar fram av fackförening eller intresseorganisationer och då handlar det ofta om någon form av lobbying.

Är frågorna vettigt ställda?

Det är förstås väldigt viktigt när man kan tro att beställaren av undersökningen har en egen agenda. En bra regel att använda är att frågorna ska vara neutrala och utan värderingar. De bör också vara enkla att förstå och neutrala och ej vara ledande frågor då det lätt blir så att den svarande ger de svar som de tror att undersökningen vill ha.

Hoppas att den här checklistan hjälper dig när du ska göra eller beställa en enkätundersökning.

Snygg, bättre, bäst kommunikation

VI OCH VÅR PROCESS

Är du ute efter en enkel reklambyrå utan krångel och långa leveranstider har du hittat rätt! Som byrå är vi väldigt enkla att ha och göra med. För oavsett om vi tar fram nya hemsidor, grafiska profiler eller designar produkters förpackningar så har vi alltid samma mål. Det ska ge resultat!

GILLAR DU OCKSÅ SNYGG DESIGN? BRA REKLAM OCH BÄTTRE AFFÄRER?

Vi har stor erfarenhet av olika typer av kommunikationsutmaningar, från förändringsprojekt till att långsiktigt arbeta med att bygga upp varumärken och påverka opinion. Vi stärker ditt varumärke

bäst kommunikation

Välkommen till oss

Vi är en design byrå i Stockholm som gör det mesta inom webbdesign, hemsidor, grafisk design och marknadsföring. Vi på byrån är nio personer med olika kunskaper och bredd. Det som särskiljer oss från alla andra är vårt driv och många års erfarenhet av designarbete. Välkomna till oss för ett professionellt och personligt samarbete som varar långsiktigt.

BRA REKLAM OCH BÄTTRE AFFÄRER

Vi blir din kommunikationsavdelning, informationsavdelning eller marknadsavdelning så du inte behöver anställa och hitta den kompetensen. Hos oss får du tillgång till ett eget expert-team.

VI OCH VÅR PROCESS

Bra! För då har du kommit helt rätt! Här på reklambyrån är vi faktiskt experter på det, vilket vi varit länge.

kommunikationsavdelning

Letar du efter praktikplats till hösten?

Kontakta då oss, vi letar ständigt efter nya talanger som vill vara med på en spännande resa inom digital kommunikation. Framtiden börjar här.

Det kan till och med vara då, mitt i en god natts sömn, som de bästa idéerna föds. Som reklambyrå är vi vana att alltid leverera det som kunderna förväntar av oss. Välkommen att titta in hos oss om du har vägarna förbi. Det är nästan alltid någon här och vi har alltid gott kaffe att bjuda på. Eller slå en signal om du hellre vill det.

Förbättrad din kommunikation

Förbättrad din kommunikation

Förbättrad kommunikation bidrar till att stärka varumärket och uppnå verksamhetsmålen.

Vi har lång erfarenhet från många olika projekt både inom strategiskt kunnande och print samt digitalt. Stort som smått tillgodoser vi företags behov inom reklam, kommunikation och information. Vi levererar reklam som ger resultat. För oss är arbetsglädje det viktigaste och något som berör alla medarbetare och kunder. Att arbeta med oss ska vara kul!

Det är snyggt, synligt och inte minst tydligt.

STRATEGISK DESIGNBYRÅ OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅ

VI ÄR EN STRATEGISK DESIGNBYRÅ OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅ

Vi är en strategisk designbyrå och kommunikationsbyrå eller reklambyrå, det går också bra. Vi är en digital marknadsföringsbyrå som levererar affärsnytta och mätbara resultat som hjälper dig att synas i digital kanaler. Vad vi gör på byrån är till exempel GRAFISK DESIGN, ILLUSTRATIONER, BROSCHYRER, TRYCKSAKER, WEBBDESIGN OCH MARKNADSFÖRING.

En bra grafisk profil hjälper all kommunikation, både internt och externt. Vi vill hjälpa er att skapa det genom en röd tråd som blir till en helhet. Vår marknadsföring är till för att hjälpa ett företags kommunikation så att det stärker varumärket.

GRAFISK DESIGN

Kontakta oss på byrån

Söker du en riktigt bra reklambyrå och webbyrå i Stockholm? Vi är en strategisk, visionär kommunikationsbyrå som kan både det digital och traditionell reklam. KOM EN SVÄNG FÖRBI SÅ BJUDER VI PÅ KAFFE! Ta då gärna en första kontakt med Niklas eller Martin.