Vad är en enkätundersökning?

enkätundersökning

Det är en undersökning där ett och samma frågeformulär besvaras av ett antal personer. Alla fyller i formuläret var för sig (d.v.s. svarar på frågorna) och sedan skickar in det.

Vi genomför flera olika typer av enkätundersökningar. Vi arbetar med olika uppdrag som handlar om datainsamling där vi tar hand om hela processen från start till mål. Vi använder oss av flera olika metoder och har stor erfarenhet av telefonintervjuer, webbenkäter, pappersenkäter och ute på stan-intervjuer.

Vanliga frågor om enkätundersökningar:

  • Enkätundersökning exempel
  • Enkätundersökning wiki
  • Vad är en enkätundersökning
  • Enkätundersökning metod
  • Enkätundersökning google
  • Enkätundersökning gratis
  • Enkätundersökning frågor
  • Enkätundersökning mall

Checklista för enkätundersökningar:

Här har vi tagit fram en bra hjälp för att värdera enkäter och opinionsundersökningar. Listan kan också vara bra för dig som vill göra en egen enkät.

Vad är en enkätundersökning?

Här är några frågor som du ska kunna svara ja på för att ha en bra undersökning:

Är urvalet slumpmässigt?

För att uttala sig om en stor grupp, så måste alla ha en chans att komma med. Det räcker inte att fråga ett stort antal personer på samma plats. Det är ändå inte ett slumpmässigt urval då. Endast vid ett slumpmässigt urval kan man beräkna rätt felmarginal.

Har tillräckligt många svarat?

För en undersökning ska svara på vad stora grupper tycker krävs ett stort antal svarande. Normalt är att få svar från minst 1000 personer. En svarsfrekvens på under 50 procent får såklart legitimitetsproblem och bör normalt undvikas.

Är den framtagna statistiskt säker?

Det handlar om felmarginalen. Vanligtvis så beräknar de olika opinionsinstituten själva felmarginalen och den beror på vad man ska undersöka för att få ett statistiskt säkerställt resultat.

Vem är avsändaren?

Vi behöver känna till avsändaren och veta vem som har betalat för den. För att kunna lita på undersökningen är det bra att känna till om beställaren har någon aganda. Ofta tas olika undersäkningar fram av fackförening eller intresseorganisationer och då handlar det ofta om någon form av lobbying.

Är frågorna vettigt ställda?

Det är förstås väldigt viktigt när man kan tro att beställaren av undersökningen har en egen agenda. En bra regel att använda är att frågorna ska vara neutrala och utan värderingar. De bör också vara enkla att förstå och neutrala och ej vara ledande frågor då det lätt blir så att den svarande ger de svar som de tror att undersökningen vill ha.

Hoppas att den här checklistan hjälper dig när du ska göra eller beställa en enkätundersökning.

Förbättrad din kommunikation

Förbättrad din kommunikation

Förbättrad kommunikation bidrar till att stärka varumärket och uppnå verksamhetsmålen.

Vi har lång erfarenhet från många olika projekt både inom strategiskt kunnande och print samt digitalt. Stort som smått tillgodoser vi företags behov inom reklam, kommunikation och information. Vi levererar reklam som ger resultat. För oss är arbetsglädje det viktigaste och något som berör alla medarbetare och kunder. Att arbeta med oss ska vara kul!

Det är snyggt, synligt och inte minst tydligt.

STRATEGISK DESIGNBYRÅ OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅ

VI ÄR EN STRATEGISK DESIGNBYRÅ OCH KOMMUNIKATIONSBYRÅ

Vi är en strategisk designbyrå och kommunikationsbyrå eller reklambyrå, det går också bra. Vi är en digital marknadsföringsbyrå som levererar affärsnytta och mätbara resultat som hjälper dig att synas i digital kanaler. Vad vi gör på byrån är till exempel GRAFISK DESIGN, ILLUSTRATIONER, BROSCHYRER, TRYCKSAKER, WEBBDESIGN OCH MARKNADSFÖRING.

En bra grafisk profil hjälper all kommunikation, både internt och externt. Vi vill hjälpa er att skapa det genom en röd tråd som blir till en helhet. Vår marknadsföring är till för att hjälpa ett företags kommunikation så att det stärker varumärket.

GRAFISK DESIGN

Kontakta oss på byrån

Söker du en riktigt bra reklambyrå och webbyrå i Stockholm? Vi är en strategisk, visionär kommunikationsbyrå som kan både det digital och traditionell reklam. KOM EN SVÄNG FÖRBI SÅ BJUDER VI PÅ KAFFE! Ta då gärna en första kontakt med Niklas eller Martin.